de goudmarkt ligt op de grond en wordt weer wakker na meer dan 11 jaar

een stijgingspotentieel tussen 100en 400% zoals in de jaren 1977/1980