de goudprijs stijgt maar de goudmijnen die 90% gedaald waren op 10 jaar moeten de stijging nog inzetten