oorlogstijd en stagflatie

sommigen zijn koopwaardig anderen moet je verkopen