Rusland zal een zware impact hebben op de financiële markten

helaas we hadden gelijk van te zeggen van te verkopen