we geraken meer en meer in woelige waters

goudmijnen staan voor een sprint