geen rentedaling dus correcties op de beurzen daling!!